sherst

69 tekstów – auto­rem jest sher­st.

Przek­rzyczałem swoją młodość,
zagłuszając większość dob­rych rad. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 lipca 2012, 20:01

Im in­tensyw­niej o kimś myślisz,
tym bar­dziej jest on zmyślony. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 lipca 2012, 19:59

Kto na wszys­tko ma odpowiedź,
żyje tyl­ko w swo­jej głowie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2012, 00:14

Władzę w związku ma ten, ko­mu jest on obojętny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 czerwca 2012, 00:07

Stary

Po­sunął się w latach
z zaw­rotną szybkością,
bo usil­nie się starał
pos­tarzeć z godnością. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 22 czerwca 2012, 20:05

Boję się ot­worzyć ka­len­darz, by reszta dni mi 
z niego nie wypadła. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 marca 2012, 20:39

Dzień Ko­biet obchodzi(sz)?

Jeśli dziś nie świętu­jesz - wybacz,
może życze­nie kiedy in­dziej się przyda:

Niech co naj­lep­sze codzien­nie przy Was
Bo ko­bietą się jest - a nie bywa. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 marca 2012, 00:04

Le­piej mówić "nie wiem", znając odpowiedzi,
niż mieć się za ek­sper­ta, nie mając pojęcia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 marca 2012, 22:46

Szczęśli­wi nie zdradzają
- zdra­da nie uszczęśliwia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 lutego 2012, 21:38

Jak co ro­ku w Walentynki
Głową walę w tynk i...
błagam Walentego:
"Broń mnie ode złego!" 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 lutego 2012, 20:14
sherst

Los to drań dający ci szansę, która jest jak kostka lodu w ciepłej dłoni. sentymentarz.dablju.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sherst

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność